Игри

Информация за страница Малко Търново

На територията на град Малко Търново има два християнски храма. Разположена в центъра на града е православната църква Успение Богородично. Тя е построена на мястото на старата църква, която датира от далечната 1754 г. Един от първите изследователи на града – Стоян Шивачев – съобщава за около 7 – 8 развалини на стари църкви в града и неговите околности. Такива е имало например над Чукарката при Мечовата лизганица и при Малкия врис. Съгласно местните традиции днешната църква е изградена от ломен камък. В нейните зидове има вградени антични фронтони, които са извадени от римските и тракийски светилища в околностите на града. Местни майстори описват в храма над 160 икони, които отразяват развитието на иконописната школа в Странджа. Църквата се бори за опазване на българската духовност и националност по време на своята дълголетна история. Благодарение на съвместните усилия на българската и католическа църкви, населението на града и на Странджа е било спасено от погърчване и потурчване. Вторият храм в града е източно – католическата църква Света Троица.

     Първата своя църква католиците в Малко Търново изграждат през 1688 г. – тя се нарича Св. Петка. При разкопаване на нейните основи са открити следи от езическо древно светилище. Църковната сграда се гради от обикновена кал и камък. Около 1928 г. обаче стените на сграда започват да се рушат, поради което 3 години по-късно на 10 август се полагат основите на днешната енорийска църква Света Троица. Олтарът, църковната утвар и олтарните икони са пренесени от намиращата се в Одрин българска църква Св. Св. Кирил и Методий, която е строена в средата на 19-ти век. Читалище Просвета 1914 пък е устойчива културна институция, която има специфична мисия. Тя се състои в съхраняването и развитието на нематериалното културно наследство на града и региона. Природата в съчетание с интензивния културен живот в града са двете основни причини той да бъде посещаван през лятото от голям брой туристи. Читалището предлага залите, читалнята, библиотеката за провеждането на различни по характер културни мероприятия и едновременно с това оказва пълно съдействие за популяризирането на културно – историческото наследство. В него функционират занаятчийски работилници, които представят дърводелството, килимарството и кошничарството от района на града.

    В някогашното хвосто хранилище на флотационната фабрика на около половин километър от града в северозападна посока са установени 92 вида гръбначни животни. Те заемат площ от около 760 дка. За такъв малък по площ участък изключителното биологично разнообразие наистина е удивително. В Странджа именно там за последен път през 2000 г. е наблюдаван египетски лешояд. След това обаче този вид изчезва и не се наблюдава никъде в района. Сред редовно провеждани в Малко Търново събития е експедиция Странджа планина и нейната роля в преноса на цивилизации изток – запад. Тя се организира всяка година със съдействието на Софийски, Нов български и Югозападен университети, а така също и с това на общината. В края на юли пък се провежда фестивал на занаятите, а Културни празници са през последната седмица на август. Ишмер е традиционно за града ястие, което се приготвя от прясно краве, козе или овче сирене.

Етикети:   България , Градове
eXTReMe Tracker